Sertifisør: Manualer

 Brukerveiledninger

Her har vi samlet relevante brukerveiledninger for deg som er sertifisør. 

Slik oppretter du sertifikat i Miljøfyrtårnportalen (lenke)

pdf  Hvordan opprette sertifikat i Miljøfyrtårnportalen (pdf)
pdf
pdf  Veileder for Miljøfyrtårnsertifisører  (.pdf)
pdf  Miljøfyrtårnportalen - brukerveiledning sertifisører  (.pdf)
pdf  Miljøfyrtårnportalen - brukerveiledning miljøfyrtårnansvarlig i kommunen (.pdf)
pdf  Instruks til lokal sertifisør 2014 (.pdf)

 

Her kan du laste ned oversikt over godkjente sertifisører.