Sertifisører

 

Sertifisørene i Miljøfyrtårnordningen er en uavhengig kontrollør.

Sertifisering

Etter gjennomført miljøanalyse, og når virksomheten har gjennomført de tiltak som skal gjennomføres for å tilfredsstille bransjekravene, er den klar for sertifisering. Det er kommunen som er ansvarlig for sertifisering. Miljøfyrtårnkonsulenten skal i forbindelse med avslutning av sitt arbeid og framsending av konsulentrapporten forsikre seg om at kommunen følger opp sertifiseringen. Konsulenten må gi sertifisøren tilgang til virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen, slik at konsulentrapporten, miljørapporten og annen dokumentasjon kan leses direkte av sertifisøren. Kommunens sertifisør kontakter bedriften og avtaler sertifiseringsmøte.

Sertifisøren har også en viktig rolle i forbindelse med resertifisering. Utgangspunktet er gjeldende bransjekrav og virksomhetenes årlige miljørapporter.  Sertifisøren vil normalt ha nytte av den opprinnelige konsulentrapporten m/handlingsplan som ble laget i forkant av førstegangs sertifisering. Hvis denne ikke foreligger i Miljøfyrtårnportalen eller som kopi i kommunen, kan sertifisøren etterspørre denne hos den sertifiserte virksomheten.

Viktige prinsipper

  • Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå.
  • Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres etter relevante bransjekrav. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.
  • Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte.
  • I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr driftsenhet. I tilfeller hvor en virksomhet har driftsenheter lokalisert i flere kommuner, skal det som et prinsipp utstedes ett sertifikat pr enhet.

Etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan prinsippene unntaksvis fravikes. Dersom deler av en virksomhet ikke inngår i sertifiseringen skal dette fremkomme på sertifikatet. Alle slike avklaringer skal dokumenteres skriftlig. Både konsulent og ikke minst sertifisør har et selvstendig ansvar for å veilede/kontrollere virksomheter slik at disse prinsipper blir ivaretatt.

Last ned oversikt over godkjente sertifisører

icon Liste over godkjente Miljøfyrtårnsertifisører

 

Hovedkontor-sertifisør

Å jobbe med hovedkontorkravet i større virksomheter krever at konsulenter og sertifisører har spisskompetanse og erfaring. I forbindelse med sertifisering etter hovedkontorkravene behøver sertifisører derfor å ha gått eget kurs for hovedkontor.

Forutsetninger for å gå på kurset (for sertifisører):

  • Må ha fullført basis sertifisørkurs
  • Må ha vært aktiv i løpet av de 2 siste årene
  • Må ha gjennomført sertifisøroppdrag hos minst 10 virksomheter

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse / erfaring. Kontakt oss om spørsmål.

Les mer om hovedkontormodellen. 

 

Miljøarbeid til inspirasjon

Kurs og seminarer

Facebook

Konst. daglig leder: Hege Lønning

Alt innhold er © 2015 Stiftelsen Miljøfyrtårn

Adresse

Vi har kontor i Kristiansand og Oslo, se adressene her. 

Telefon: 38 00 80 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 15.00