Konsulent: Manualer

 

Brukerveiledninger

icon Konsulentveileder (.pdf)

icon Innkjøpsveileder (.doc)

icon Miljøfyrtårnportalen - brukerveiledning konsulenter (.pdf)

icon Veileder til å utvikle miljømål internt i virksomheten (.pdf)

 

Manualer

icon Fremgangsmåte for sertifisering av hovedkontorer og filialer/underavdelinger (.pdf)

icon Sjekkliste for resertifisering - alle virksomheter (.doc)

 

Informasjon

icon Hygieneregelverk - risikoanalyse for næringsmidler (HACCP) (.pdf)

icon Energimerking av yrkesbygg over og under 1000 m2 (.doc)

icon Opplæringsprogram for miljøkunnskap (.doc)