Bli Miljøfyrtårn

Norges største miljøsertifisering lanserer en ny sertifiseringsløsning som gjør det enklere for flere virksomheter å ta miljøansvar. Det nye digitale verktøyet gir oversikt over hvilken innsats den enkelte virksomhet kan gjøre for miljøet. I tillegg tilbys verktøy og hjelpemidler som gjør det enklere å innføre miljørutiner på arbeidsplassen. Dermed blir det både smartere og enklere å ta miljøansvar! 

Nesten 5000 virksomheter over hele landet er sertifisert Miljøfyrtårn, fra små- og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Vi har sertifiseringsmodeller som passer for de fleste bransjer. 

Miljøfyrtårn blir framtidsvinnere! Se hvorfor du bør bli Miljøfyrtårn her
Mange Miljøfyrtårn oppnår lønnsomhet for miljø og bunnlinja, les og bli inspirert av andre

På denne siden kan du bli kjent med vår sertifiseringsløsning for enkeltstående virksomheter. Mer informasjon om våre øvrige sertifiseringsmodeller for virksomheter som er del av en kommune eller konsern, finner du her.

 

SERTIFISERING FOR ENKELTSTÅENDE VIRKSOMHETER


1 bliMF

Etter at virksomheten har bestemt seg for å bli Miljøfyrtårn, tar dere kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn eller direkte med en miljøfyrtårnkonsulent. Konsulenten kan hjelpe dere i gang, og bistå under prosessen. Du velger selv hvilken konsulent du vil bruke etter å ha mottatt ulike tilbud.
Oversikt over konsulenter i ditt område
Oversikt over priser og kostnader


2 bliMF

Arbeidet med å forberede seg til en sertifisering, starter med et initiativ, og avsluttes med sertifiseringsmøte. Alt arbeid som foregår i perioden mellom disse, handler om å oppfylle kriterier. Dette gjør dere gjennom en miljøkartlegging i vårt nettbaserte verktøy. Virksomheten kan selv gjøre mye av denne kartleggingen, men også benytte konsulentbistand. 

Alle virksomheter må oppfylle Felles kriterier, i tillegg til spesifikke bransjekriterier for bransjen dere tilhører. Kriteriene som må oppfylles er innenfor områder som systemer, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp. 

Bransjekriterier  Sertifiseringen godkjennes av en uavhengig sertifisør i et sertifiseringsmøte, og sertifikatet blir utstedt.  
Virksomheten arbeider med å forbedre miljøprestasjonene. Dette dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten. Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år før virksomheten må resertifiseres. Les mer om resertifisering
 

gratulerer

Som Miljøfyrtårn viser dere vei og tar miljøansvar i praksis. Mange er flinke til å fortelle omverden om sitt miljøengasjement, og om dere trenger hjelp til dette, kan dere benytte materiell som er utarbeidet fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hva med å bestille skilt til fasade og møterom, henge diplomet synlig i kundearealer eller ha Miljøfyrtårns logo på nettsider eller nyhetsbrev? 

Profileringsmateriell kan du finne her.