adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra releasing adidas com tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra official store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra online links retailers adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white release date adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 white detailed look kanye west debuts new adidas yeezy boost 350 v2 colorway yeezy boost 350 v2 white adidas yeezy boost 350 white black adidas yeezy boost 350 v2 zebra store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look
adidas eqt support 93 boost winter 2016 releases adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost off white more images adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined running whitecamo adidas originals eqt black pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white coming soon adidas eqt support ultra primeknit vintage white available adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra pk vintage white available now adidas eqt support ultra primeknit black wool adidas eqt support ultra primeknit black wool

Konsulenter

 

Om miljøfyrtårnkonsulenten

Den viktigste aktøren for å lede miljøkartlegging er miljøfyrtårnkonsulenter. Forutsetningen for at en privat konsulent kan arbeide innenfor rammen av Miljøfyrtårn®, og lede miljøkartlegging av en virksomhet, er at konsulenten er godkjent med kursbevis fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For en del store virksomheter er det utdannet egne interne miljøfyrtårnkonsulenter. For eksempel kan en kommunal miljøvernleder være internkonsulent og lede miljøkartleggingen for et sykehjem eller en barnehage innenfor sin kommune. På samme måten kan en miljøansvarlig hos Meny være internkonsulent for de Meny dagligvarebutikker som inngår i hans/hennes organisasjon osv.

Internkonsulenten kan altså bare arbeide innenfor egen organisasjon. Er det tvil om hvem som kan defineres som internkonsulent, ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn!

Det stilles følgende faglige minimumskrav til konsulenten eller internkonsulenten:
sjekk Konsulentens/internkonsulentens godkjenning er personlig.
sjekk Konsulenten/internkonsulenten vil bli fratatt sin godkjenning dersom hun/han ikke har gjennomført minimum 1 miljøkartlegging de siste 2 år. Oppfriskningskurs er da nødvendig for fortsatt å kunne tilby miljøkartlegging til virksomheter.

Det stilles ellers de samme formelle krav til en internkonsulent som andre konsulenter.

 

Last ned oversikt over godkjente konsulenter

pdf Liste over godkjente miljøfyrtårnkonsulenter

pdf Liste over godkjente miljøfyrtårn-internkonsulenter

Norges Bilbransjeforbund NBF har inngått en egen avtale med konsulenter, som medlemmer i NBF kan komme i kontakt med på følgende nettside.   

 

Konsulentens / internkonsulentens forhold til kommunen som sertifiseringsmyndighet

Konsulenten eller internkonsulenten skal - før det inngås avtaler om å gjennomføre en miljøkartlegging - ha et avklart forhold til den kommunen (i Oslo: bydelen) virksomheten hører hjemme. Det er kommunen som skal sertifisere virksomheten. En god dialog med kommunen før prosessen starter er derfor avgjørende for at kommunen skal være klar til å sertifisere. Kommunen må ha lisens før virksomheter i kommunen kan sertifiseres (se oversikt over kommuner i nettverket). Mer detaljer under Priser og kostnader. Så snart konsulenten er i gang med en virksomhet, skal miljøfyrtårnkontakt i kommunen kontaktes, sertifisør skal avklares, og konsulenten tildeler sertifisøren tilgang til virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen.

Dersom ikke konsulenten / internkonsulenten har gjort disse nødvendige avklaringer før inngåelse av kontrakt, vil han/hun risikere å sette både miljøfyrtårnordningen, kommunen og ikke minst seg selv og egen organisasjon i forlegenhet ved at virksomheten ikke blir sertifisert.

Dersom en kommune enda ikke har tatt en beslutning om bruk av Miljøfyrtårn som miljø- og næringspolitisk virkemiddel bør Stiftelsen Miljøfyrtårn involveres. Stiftelsen vil i samarbeid med konsulenten gjøre nødvendige fremstøt og søke å få den aktuelle kommunen med i ordningen.

Viktige prinsipper

sjekk Miljøfyrtårner en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå.

sjekk Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres etter relevante bransjekriterier. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.

sjekk Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte.

sjekk I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr driftsenhet. I tilfeller hvor en virksomhet har driftsenheter lokalisert i flere kommuner, skal det som et prinsipp utstedes ett sertifikat pr enhet.

Etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan prinsippene unntaksvis fravikes. Dersom deler av en virksomhet ikke inngår i sertifiseringen skal dette fremkomme på sertifikatet. Alle slike avklaringer skal dokumenteres skriftlig. Både konsulent og ikke minst sertifisør har et selvstendig ansvar for å veilede/kontrollere virksomheter slik at disse prinsipper blir ivaretatt.

white mountaineering adidas nmd r2 adidas nmd trail release date adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd r2 bb2978 adidas nmd r2 adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd trail release date white mountaineering adidas nmd trail release date where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack release date info adidas nmd monochrome pack release date adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack returns next weekend adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack Adidas NMD R1 Primeknit Monochrome pack adidas nmd r1 triple black reflective stripes release date adidas nmd triple black adidas NMD R1 Triple Black
X@YX@YX@YX@YX@Y