Kommuner

Kommunen har de fleste steder en viktig rolle i forhold til Miljøfyrtårnarbeidet. For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet også delegert sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune.

Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige virkemidler i klimapolitikken er voksende. Miljøfyrtårn er en konkret og relevant sertifiseringsordning der formålet er å heve miljøprestasjonene så det monner.

Gjennom miljørapporteringen legger Miljøfyrtårn også til rette for virksomheter som vil lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed gis kommune-Norge et klart og tydelig verktøy i den lokale klimapolitikken.

For å bli med i Miljøfyrtårn-nettverket må kommunen gjøre et vedtak om å bli Miljøfyrtårn-kommune. Da får kommunen anledning til å nytte Miljøfyrtårn som miljø- og næringspolitisk virkemiddel og kan nytte de tjenester Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr:

 • Tips om gode miljøtiltak som gjøres i Miljøfyrtårn-virksomheter.
 • Mulighet for å feie for egen dør ved å Miljøfyrtårn-sertifisere egne kommunale virksomheter
 • Mulighet for at private bedrifter i kommunen kan Miljøfyrtårn-sertifisere seg
 • Tilrettelegging for klimaregnskap og klimahandlingsplaner for private og offentlige virksomheter
 • Styring av Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen via Miljøfyrtårnportalen.
 • Rådgivning og kurs
 • Nyhetsbrev

Slik tar kommunen tak for å arbeide med Miljøfyrtårn

 • En politisk sak om bruk av Miljøfyrtårn må fremmes og vedtas av formannskap eller kommunestyret – ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn for informasjon
 • Det utpekes én person som skal være Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen
 • Ta kontakt med kommuner i regionen for å samarbeide om Miljøfyrtårn
 • Kommunen må ta ansvar for at det finnes tilstrekkelig sertifisørkapasitet i regionen. Sertifisørkurs holdes 2-3 ganger pr år
 • Kommunen oppfordres til å kontakte konsulentmiljøet i regionen og informere om konsulentkurs – holdes 3-4 ganger pr år.
 • Kommunen bør være en pådriver i forhold til samlinger for og kontakt med Miljøfyrtårn-virksomheter i kommunen/regionen.

Kommunelisens

Før bedrifter/virksomheter innenfor en kommune kan sertifiseres skal kommunen ha kjøpt lisens. En kommune som kjøper lisens forplikter seg til å legge til rette for Miljøfyrtårn-sertifisering og oppfølging i sin kommune. Det skal foreligge et vedtak i hver enkeltkommune om Miljøfyrtårn.

Dersom to eller flere kommuner inngår et formelt samarbeid om miljøfyrtårn løses en regionlisens. Det må foreligge en skriftlig avtale mellom disse kommunene om hvordan de skal organisere Miljøfyrtårnarbeidet, før regionlisens kan kjøpes.

icon Vilkår for å løse regionlisens

Informasjon om priser og gebyrer

Kommunen er sertifiseringsmyndighet

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune. Det innebærer at den enkelte kommune påtar seg å utstede miljøsertifikater til andre kommuners virksomheter og private virksomheter.

Sertifiseringsmyndigheten er: Myndighet til å sertifisere, og deretter å utstede sertifikat til virksomheter etter de, til en hver tid gjeldende retningslinjer.

For å gjøre systemet anvendelig for kommunen, er det lagt opp til en så fleksibel ordning som mulig med tanke på valg av sertifisør. Den enkelte kommune kan nytte sertifisører fra andre organisasjoner enn egen kommune (i Oslo bydel) til å utføre enkeltsertifiseringer for seg (se punktlista nedenfor). Det eneste krav som stilles er at sertifisøren har tilbørlig miljøfaglig kompetanse og er godkjent Miljøfyrtårn-sertifisør (har gjennomført sertifisørkurs i regi av Miljøfyrtårn)

Hvem som kan sertifisere på vegne av kommunen/ i Oslo bydelen (sertifiseringsmyndighet) fremkommer nedenfor:

 • Person i egen kommune med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert Miljøfyrtårn-sertifisør
 • Person i nabokommune med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert Miljøfyrtårn-sertifisør
 • Person i interkommunalt selskap med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert Miljøfyrtårn-sertifisør
 • Person i fylkeskommunen med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert Miljøfyrtårn-sertifisør
 • Miljøsjefer i EMAS-/ ISO 14001-/ Miljøfyrtårn-virksomheter som er kvalifisert Miljøfyrtårn-sertifisør
 • Person fra et firma som en eller flere kommuner har inngått skriftlig avtale med om å følge opp Miljøfyrtårn. (se nedenfor, outsourcing av sertifisering og oppfølging etter sertifisering).

Kommunens ansvar for oppfølging av sertifiserte virksomheter

Kommunene har et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene i egen kommune. Dette gjelder også egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter, som av habilitetsmessige årsaker er sertifisert av andre. Det skal utpekes en person som er ansvarlig for Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen.

icon Les vilkår og brukerveiledning for kommunen her

Kurs og seminarer

Facebook

Konst. daglig leder: Hege Lønning

Alt innhold er © 2015 Stiftelsen Miljøfyrtårn

Adresse

Vi har kontor i Kristiansand og Oslo, se adressene her. 

Telefon: 38 00 80 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 15.00