Bransjekrav

Miljøfyrtårn stiller noen grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter i alle bransjer. Vi kaller det Krav til alle bransjer. I tillegg til dette felleskravet, finnes 75 bransjespesifikke krav.

En virksomhet som ønsker å være Miljøfyrtårn må innfri Krav til alle bransjer og det kravet som er spesifikt for sin bransje. Enkelte større virksomheter vil måtte sertifiseres etter flere bransjespesifikke krav. Innenfor Miljøfyrtårns bransjekrav finnes det både skal-krav og bør-krav. For å bli sertifisert må alle skal-krav være innfridd. 

 

Oversikt bransjekrav

Felles krav til alle bransjer
Felles krav til alle bransjer (English)
Bransjespesifikke krav (presentert etter bransjegrupper)
Bransjespesifikke krav (usortert liste)

Sertifiseringsmodeller

Miljøfyrtårn er til for virksomheter i flere bransjer og det er ulikt behov for hvordan innføre Miljøfyrtårn effektivt og rasjonelt. Prinsippene i standardmodellen for hvordan innføre Miljøfyrtårn følger krav til alle bransjer og omfatter alle virksomheter som blir MFT sertifisert. Men det er i tillegg i enkelte bransjer og for større virksomheter som kjeder/konsern vært behov for å utarbeide egne modeller for å få til en rasjonell innføring av Miljøfyrtårn . De ulike sertifiseringsmodellene som foreligger er beskrevet i sin helhet her.Revisjon og nye bransjekrav

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekravene bli revidert og nye kommer til. Dette for at Miljøfyrtårn skal være et best mulig redskap i virksomhetenes miljøarbeid. Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden.

Nye bransjekrav vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Bransjekrav under pilot eller på høring

Justering av bransjekrav/enkeltkrav

Enkeltkrav skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

  • endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
  • endringer i begreper, betegnelser o.l.
  • upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger

Justeringer gjøres som en intern prosess, og de baserer seg på tilbakemeldinger fra brukerne og involverer normalt ikke eksterne fagmiljøer.

 

Kurs og seminarer

Facebook

Konst. daglig leder: Hege Lønning

Alt innhold er © 2015 Stiftelsen Miljøfyrtårn

Adresse

Vi har kontor i Kristiansand og Oslo, se adressene her. 

Telefon: 38 00 80 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 15.00