Justeringer i bransjekrav

Stiftelsen Miljøfyrtårn har på bakgrunn av innspill fra nettverket valgt å gjøre justeringer i noen av bransjekravene. Vi har samlet opp tilbakemeldinger over en tid og har nå foretatt de nødvendige justeringene.

Endringene vil være tilgjengelige i portalen fra og med den 16.06.2013 og du finner justeringene i bransjekravene her:  pdf Justeringer i bransjekrav - juni 2013

Spesielt for barnehager. Det viser seg at det foreløpig bare er en produsent av miljømerkede fargesaker og vi ser at kravet kunne oppfattes som konkurransevridende. Vi har derfor valgt å fjerne det kravet, og har tatt inn igjen det gamle kravet om at fargesaker skal være giftfrie.

Bransjer berørt av justeringene er: 

• Apotek
• Bakeri
• Barnehage
• Byggmester, hovedentreprenør
• Byggmester, underentreprenør
• Catering
• Dagligvare
• Dyrepensjonat hund og katt
• Entreprenørforretning
• Gjenvinningsbedrift
• Grunnskole/SFO
• Hotell
• Iskremfabrikk
• Kjøttbearbeidende industri
• Krav til alle bransjer
• Plastindustri – Termoplast
• Restaurant/kafe
• Veitransport
• Videregående skole/Folkehøgskole