Flere justeringer i bransjekrav

Vi har på bakgrunn av innspill fra nettverket valgt å gjøre justeringer i noen av bransjekravene.
Vi har samlet opp tilbakemeldinger over en tid og har nå foretatt de nødvendige justeringene der krav har helt eller delvis duplert hverandre. Endringene vil være tilgjengelige i portalen fra og med den 16.03.2013 og kan lastes ned her:  pdf  Justeringer i bransjekrav, mars 2013

Bransjer berørt av justeringene er:
• bensinstasjon
• byggmester som underentreprenør
• grafisk bedrift
• grossist
• elektroentreprenør
• entreprenørforretning
• malermester
• mekanisk verksted
• murmester
• parkvesen
• trebearbeidende industri