Fagstrategi mat

Det er mange miljøutfordringer knyttet til produksjon, transport og forbruk av mat. Miljøfyrtårn har utarbeidet en fagstrategi for mat, som du finner her.


Strategien har blant annet ligget til grunn for revisjon av krav for dagligvare, barnehage og skole. Fagstrategien vil benyttes i revisjon av matrelaterte krav i 2013 og 2014.

 

Fagstrategien for mat finner du her.