Kurs i miljørapportering

Vi har satt opp ekstra kurs i miljørapportering i Oslo 4. mars. Du kan melde deg på kurset i vår kurskalender. 

Kurset i miljørapportering er åpent for deltakere fra private virksomheter over hele landet, samt Miljøfyrtårnkonsulenter og sertifisører. 

Dagskurset arrangeres i Oslo og Bergen. 

Oslo 28. februar: Fullt
Oslo 1. mars: Fullt
Oslo 4. mars: Noen ledige plasser 
Bergen 11. mars: Fullt 

Målgruppen for kurset er miljøfyrtårnansvarlige eller den som koordinerer miljøarbeidet i virksomheten i private, sertifiserte virksomheter. Kurset er også åpnet for Miljøfyrtårnkonsulenter og sertifisører. 

 
Det er første gang Miljøfyrtårn tilbyr kurs i miljørapportering, og avhengig av responsen fra nettverket ønsker Miljøfyrtårn på sikt å kunne tilby dette kurset for flere offentlige og private virksomheter. Se våre kurssider for programoversikt.