Norge trenger grønn verdiskaping

Ingen kan redde verden alene, men vi kan alle delta i en lønnsom dugnad for en mer bærekraftig framtid.

AS Norge trives med høy oljepris og stor aktivitet i olje- og gassektoren. I en tid hvor Europas smil blir stadig stivere er Norges privilegerte posisjon svært iøynefallende. Oljekroner klinger i statskassa og både inflasjon og arbeidsledighet er lav og trivelig. Men som nasjon er vi neppe tjent med at dette bildet får prege oss. Gladversjonen kamuflerer at mørke skyer skaper usikkerhet i betydelige deler av norsk næringsliv.

Noen av skyene er mørke av andre årsaker enn Eurosonens tilstand. Forbruk av ikke-fornybare energikilder angår oss nordmenn på en særegen måte. De norske lotto-milliardene stammer fra det som utgjør klodens største utfordring og morgendagen roper etter mer bærekraftige løsninger. Dette er ikke et populært budskap i en tid hvor bærekraft for mange er mer synonymt med kampen om å komme i budsjettbalanse. At Norge skal være moralsk forpliktet av sin oljerikdom er en brannfakkel i debatten.

Men bildet er ikke bare sort. Nærmere 6000 norske virksomheter har innført en rekke tiltak for å gjøre sin daglige drift mer bærekraftig, og over 4000 av disse er Miljøfyrtårn. Har de finansiert en moralsk seier med økonomisk tap? Nei! De har oppdaget at det finnes vinn-vinn-effekter for dem som velger å ta medansvar for framtida.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, bl.a. på områder som avfallshåndtering, energi, transport, innkjøp og bruk av kjemikalier. Vi snakker om miljøansvar i praksis. Det handler om en mer miljøvennlig drift, bedre arbeidsmiljø, fornøyde kunder og for mange større avanse.

Internasjonale aktører som Samsung og Hilton Hotels har gjennomført omfattende miljøtiltak – og opplever effekt hos en økende miljøbevisst kundemasse som etterspør miljøhensyn. De gode eksemplene fra norsk næringsliv er også mange. Alt fra store kjeder som MøllerGruppen, Menygruppen, Steen&Strøm, Vinmonopolet, Byggmakker og Princess til enkeltvirksomheter i både privat og offentlig sektor, fra reiseliv, skoler og barnehager til håndverksbedrifter, hoteller og begravelsesbyråer.

Det er også inspirerende å se at miljøbevissthet fører til utvikling av nye konsepter. Hotellkjeden Thon-Hotels ruster for eksempel seks av sine største konferansehoteller for å arrangere Grønne konferanser. Det er konferanser der vertskapet, som til daglig kniver hardt i et presset marked, velger å stille høye miljøkrav også til kunden. Slik utvikles framtidens konkurransefortrinn for dem som våger å satse.

Som i dugnader flest er det frivillige som skaper resultatene. Miljøfyrtårn er en suksess fordi engasjerte mennesker ønsker gode miljørutiner i sin hverdag. Sin del av æren har også hotellgjester som spiser miljøbevisst, festivaldeltakere som kildesorterer, eiendomsbesittere som effektiviserer energibruken og innkjøpere som stiller miljøkrav til sine leverandører. Summen er en raskt voksende samling virksomheter som har startet en bevegelse mot et mer bærekraftig Norge. De gjør det både for miljøet og for å styrke egen konkurransekraft.

Ingen kan redde verden alene, men vi kan alle delta i en lønnsom dugnad for en mer bærekraftig framtid.

 

Morten Leuch Elieson, daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn