Miljøfyrtårnportalen

Miljøfyrtårnportalen er et verktøy for sertifiserte virksomheter, konsulenter og sertifisører. Du finner portalen her. 

Portalen er et arbeidsverktøy for konsulenter og sertifisører i sitt daglige arbeid med rådgivning, veiledning og sertifisering av virksomheter. Her ligger en rekke veiledere, sjekklister, branskjekriteriene og andre nyttige verktøy og hjelpemidler.

Men også for alle miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter er portalen et nyttig verktøy. Her leverer alle virksomheter sin årlige klima- og miljørapport, og kan hente ut relevant statistikk og informasjon om bedriftens utvikling i årene som Miljøfyrtårn. Denne informasjonen kan benyttes i virksomhetens egne styredokumenter, årsrapporter og lignende.  

Tilgang til portalen
Alle brukere av Miljøfyrtårnportalen får tilsendt brukernavn og passord. Nye virksomheter vil få dette når konsulenten har opprettet brukeren deres. Nye sertifisører og nye konsulenter vil få dette i forbindelse med kursene.

Virksomheter kan oppdatere kontaktinformasjon, lagre dokumenter og registrere sin årlige klima- og miljørapport i portalen. De kan også hente ut relevant statistikk over egen utvikling på flere områder. 
Konsulenter kan registrere nye virksomheter, hjelpe virksomheter med klima- og miljørapport, laste opp konsulentrapport og tildele tilgang for sertifisør, slik at sertifisøren kan lese dokumentasjon om virksomheten.
Sertifisører kan lese virksomhetens rapporter, laste opp sertifiseringsrapport og godkjenningsbrev – samt bestille sertifikat.
Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen kan enkelt holde oversikt over hvilke virksomheter som til enhver tid er sertifisert og når de skal resertifiseres.

 

Brukerveiledninger 

pdf Brukerveiledning for utfylling av den årlige klima- og miljørapporten


Offentlighet og innsyn

Dokumentasjon som tilføres kommunen til bruk under sertifisering omfattes som en hovedregel av almenhetens innsynsrett (jfr Offentleglova). Dette er normalt konsulentrapport, godkjenningsbrev og klima- og miljørapport. All dokumentasjon som er lastet opp i Miljøfyrtårnportalen, og som ikke er lastet opp som del av sertifiseringsunderlaget, omfattes ikke av Offentleglova.

Dersom allmenheten ønsker innsyn i en sak skal virksomheten (eier av dokumentasjonen) gjøres oppmerksom på dette, og gis anledning til å reservere seg mot slikt innsyn. Offentleglova gir anledning til dette dersom dokumenter inneholder drifts- og foretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Av hensyn til den som opplysningene angår, er disse opplysninger unntatt offentlighet.