adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra releasing adidas com tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra official store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra online links retailers adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white release date adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 white detailed look kanye west debuts new adidas yeezy boost 350 v2 colorway yeezy boost 350 v2 white adidas yeezy boost 350 white black adidas yeezy boost 350 v2 zebra store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look
adidas eqt support 93 boost winter 2016 releases adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost off white more images adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra boost beige adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined camo drop adidas eqt support refined running whitecamo adidas originals eqt black pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white coming soon adidas eqt support ultra primeknit vintage white available adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra pk vintage white available now adidas eqt support ultra primeknit black wool adidas eqt support ultra primeknit black wool

Sertifiseringsmyndighet

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene. Det innebærer at det er den enkelte kommune som har myndighet til å sertifisere og deretter utstede sertifikater til andre kommuners enheter og til private virksomheter, etter de til en hver tid gjeldende retningslinjer.

Kommunene har også et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene, og det skal utpekes en person som er ansvarlig miljøfyrtårnkoordinator i hver kommune. Dette ansvaret gjelder også for egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter i kommunen, som av habilitetsgrunner er sertifisert av andre.

For å gjøre systemet lett anvendelig for kommunen, er det lagt opp til en så fleksibel ordning som mulig med tanke på valg av sertifisør. Den enkelte kommune kan knytte til seg sertifisører fra andre organisasjoner enn egen kommune (bydeler i Oslo) til å utføre den enkelte sertifiseringen. Det eneste krav som stilles er at sertifisøren har tilbørlig miljøfaglig kompetanse og er godkjent miljøfyrtårnsertifisør, gjennom å ha gjennomført sertifisørkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Denne lista definerer punktvis hvem som kan benyttes som sertifisør:

 Person i egen kommune med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 Person i nabokommune med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 Person i interkommunalt selskap med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 Person i fylkeskommunen med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 Miljøsjefer i EMAS-/ ISO 14001-/ Miljøfyrtårn-virksomheter som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 Person fra et firma som en eller flere kommuner har inngått skriftlig avtale med om oppfølging av Miljøfyrtårn

 

Utsetting av arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering/resertifisering

Selv om selve sertifiseringsmyndigheten ikke kan settes ut, kan enkeltkommuner eller kommuner i en region i enkelttilfeller eller på permanent basis, sette bort sertifiserings- eller resertifiseringsarbeidet. Dette kan gjøres ved kjøp av sertifiseringstjenester fra et firma eller fra en annen kommune/fylkeskommune, som da sertifiserer på vegne av opprinnelseskommunen. Slike tilfeller skal stadfestes gjennom skriftlige avtaler.

For kommunale virksomheter skal sertifiseringsmyndighet settes bort til annen kommune, en fylkeskommune eller til et annet kommunalt organ, et interkommunalt organ etablert for dette formål, et IKS, eller kommunalt eid AS, som det vil være naturlig å gi en slik oppgave til, for eksempel en kommunerevisjon. Slike tilfeller skal være dokumentert gjennom skriftlige avtaler som godkjennes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Ved utvelgelse av sertifisører forutsettes det at generelle habilitetsregler legges til grunn (Forvaltningsloven kap II. § 6).

Miljøfyrtårnkonsulenten bistår virksomheter med å gjennomføre miljøkartleggingen, som er en viktig del av prosessen frem mot sertifisering. Et firma kan ha konsulentoppdrag og sertifisøroppdrag på samme tid, men oppdragene må være i forskjellige virksomheter. Det gis anledning til å søke Stiftelsen Miljøfyrtårn om at en person innehar rollen som sertifisør og konsulent samtidig. Følgende kriterier legges til grunn for vurderingen:

Konsulenten/sertifisøren må ha vært aktiv i miljøfyrtårnnettverket i minst 2 år
 Konsulenten/sertifisøren må ha hatt minst 10 virksomheter som har blitt miljøfyrtårnsertifisert
 En konsulent som ønsker å ha rollen som sertifisør, må delta på sertifisørkurs
 En sertifisør som ønsker å ha rollen som konsulent, må delta på konsulentkurs
 Stiftelsen Miljøfyrtårns behov for sertifisørdekning i aktuelle regioner

 

Offentlighet og innsyn

Dokumentasjon som tilføres kommunen til bruk under sertifisering omfattes som en hovedregel av allmennhetens innsynsrett (jfr Offentleglova). Dette er normalt konsulentrapport, godkjenningsbrev og klima- og miljørapport. All dokumentasjon som er lastet opp i Miljøfyrtårnportalen, og som ikke er lastet opp som del av sertifiseringsunderlaget, omfattes ikke av Offentleglova.

Dersom allmennheten ønsker innsyn i en sak skal virksomheten (eier av dokumentasjonen) gjøres oppmerksom på dette, og gis anledning til å reservere seg mot slikt innsyn. Offentleglova gir anledning til dette dersom dokumenter inneholder drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Av hensyn til den som opplysningene angår, er slike opplysninger unntatt offentlighet.

white mountaineering adidas nmd r2 adidas nmd trail release date adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd r2 bb2978 adidas nmd r2 adidas nmd r2 white mountaineering adidas nmd trail release date white mountaineering adidas nmd trail release date where to buy adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack release date info adidas nmd monochrome pack release date adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd r1 monochrome pack returns next weekend adidas nmd r1 monochrome pack adidas nmd monochrome pack Adidas NMD R1 Primeknit Monochrome pack adidas nmd r1 triple black reflective stripes release date adidas nmd triple black adidas NMD R1 Triple Black
X@YX@YX@YX@YX@Y