Bli Miljøfyrtårn-kommune

Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige virkemidler i klimapolitikken er voksende. Miljøfyrtårn er en konkret og relevant sertifiseringsordning der formålet er å heve miljøprestasjonene. For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør - og som et næringspolitisk virkemiddel. I tillegg har kommunen en viktig rolle i det praktiske miljøfyrtårnarbeidet, da Stiftelsen Miljøfyrtårn har delegert sertifiseringsmyndigheten ned til den enkelte kommune.

Gjennom klima- og miljørapporteringen legger Miljøfyrtårn også til rette for virksomheter som vil lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed gis kommune-Norge et klart og tydelig verktøy i den lokale klimapolitikken.

Som en del av Miljøfyrtårn-nettverket får kommunen anledning til å nytte Miljøfyrtårn som miljø- og næringspolitisk virkemiddel og kan benytte de tjenester Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr:

sjekk Få tips om gode miljøtiltak
sjekk Miljøfyrtårnsertifisere kommunale virksomheter
sjekk Gi private bedrifter mulighet til å sertifisere seg
sjekk Legg til rette for klimaregnskap og klimahandlingsplaner
sjekk Styre miljøfyrtårnarbeidet via Miljøfyrtårnportalen
sjekk Få rådgivning og kurs
sjekk Motta nyhetsbrev

 

Krav om kommunelisens

For å bli en Miljøfyrtårn-kommune må det fremmes og behandles en politisk sak. Et vedtak må gjøres av formannskapet eller kommunestyret. Hvordan du kan gå frem for å sette saken på den politiske dagsorden, kan du lese mer om her.

Når det er gjort et vedtak om å bli en Miljøfyrtårn-kommune, skal det utpekes en egen koordinator i kommunen. Kommunen har også ansvar for at det finnes tilstrekkelig sertifisørkapasitet i regionen. Egne sertifisørkurs holdes 2–3 ganger per år. Det holdes også egne kurs for miljøfyrtårnkonsulenter. 

Før private eller offentlige virksomheter kan sertifiseres, må kommunen gå til anskaffelse av en lisens. Det forplikter de til å legge til rette for miljøfyrtårnsertifisering og oppfølging i sin kommune. En slik linsens gjør at kommunen får sertifiseringsmyndighet, både overfor offentlige og private virksomheter. Kommunen kan benytte godkjente sertifisører fra egen organisasjon eller fra andre virksomheter.  I dag har over 300 kommuner lisens. 

Dersom to eller flere kommuner inngår et formelt samarbeid om Miljøfyrtårn, kan det løses en regionlisens. Før lisensen kan kjøpes må det foreligge en skriftlig avtale mellom kommunene om hvordan de skal organisere miljøfyrtårnarbeidet.

 

Følgende dokumenter kan være nyttige i kommunens arbeid med Miljøfyrtårn:
sjekk Vilkår for Miljøfyrtårn-kommuner
sjekk
 Informasjon om priser og gebyrer
sjekk
 Informasjonsfolder om Miljøfyrtårn-kommuner
sjekk
 Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen
sjekk
 Oversikt over kommuner i nettverket