Bransjekriterier

Miljøfyrtårn setter noen grunnleggende kriterier for virksomheter som ønsker å bli miljøfyrtårnsertifisert. Disse gjelder alle virksomheter i alle bransjer, og kalles Felles kriterier. I tillegg tilbyr Miljøfyrtårn bransjespesifikke kriteriesett som gjelder for enkeltbransjer.

For å bli et Miljøfyrtårn, må du først angi om du eier eller leier bygget eller byggene der virksomheten er lokalisert. Dette valget styrer hvilke kriterier som gjelder for deg. Deretter velger du bransjespesifikt kriteriesett for din bransje (ut i fra de som er tilgjengelige).

Om ikke din virksomhet treffer 100 % innenfor en enkelt bransje - ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn, så hjelper vi deg å finne passende bransjekriterier.

OBS! Se oversikt over bransjer hvor Felles kriterier, sammen med kriterier til byggeier eller leietaker er dekkende.

 

Oversikt bransjekriterier 

pdf Felles kriterier
pdf Felles kriterier (English)
Veiledning felles kriterier (English)
Bransjespesifikke kriterier (presentert etter bransjegrupper)
Bransjespesifikke kriterier (kronologisk liste)

Sertifiseringsmodeller

Miljøfyrtårn kan innføres som verktøy for miljøledelse og miljøstyring i de fleste bransjer. Vi har to sertifiseringsmodeller virksomheter kan benytte. Standardmodellen passer for de fleste virksomheter, og hovedkontormodellen egner seg for større konsern, kjeder og kommuner. Målet med de to modellene er en så effektiv innføring av Miljøfyrtårn som mulig. I tillegg kan enkeltstående arrangementer og konferanser sertifiseres som Grønne arrangement og Grønne konferanser. Se beskrivelse av våre sertifiseringsmodeller her.


Revisjon og nye bransjekriterier

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette for at Miljøfyrtårn skal være et best mulig redskap i virksomhetenes miljøarbeid. Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden.

Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Bransjekriterier under pilot eller på høring

Justering av bransjekriterier/enkeltkriterier

Enkeltkriterier skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

sjekk endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
sjekk endringer i begreper, betegnelser og lignende
sjekk upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger

Justeringer gjøres som en intern prosess, og de baserer seg på tilbakemeldinger fra brukerne og involverer normalt ikke eksterne fagmiljøer.