Sertifiseringsmodeller

Miljøfyrtårn kan innføres som verktøy for miljøledelse og miljøstyring i de fleste bransjer. Vi har to sertifiseringsmodeller virksomheter kan benytte. En modell er tilpasset enkeltstående virksomheter. Den andre modellen er tilpasset virksomheter som er en del av en kommune eller et konsern/kjede.  


Målet med de to modellene er en så effektiv innføring av Miljøfyrtårn som mulig. I tillegg kan enkeltstående arrangementer og konferanser sertifiseres som Grønne arrangement og Grønne konferanser. 

 

De ulike sertifiseringsmodellene er beskrevet i sin helhet under.
sjekk 
Modell for enkeltstående virksomheter
sjekk
 
Modell for kjeder, konsern og kommuner
sjekk
 
Grønne konferanser
sjekk
 Grønne arrangement