Styret

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Flere av disse er representert i stiftelsens styre. 


Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn består fra 11.02.2016 av følgende medlemmer:

 

Are Tomasgard, styreleder (LO)
Camilla Gramstad, nestleder (VIRKE)
Per Anker-Nilssen (NHO)
Andreas Strandskog (Bedriftsforbundet)
Finn Aasmund Hobbesland (Kristiansand kommune)
Solfrid S. Hjøllo (Hordaland fylkeskommune)
Gleny L. Foslie (Sør-Trøndelag fylkeskommune)
Kristin Bergersen (Oslo kommune)
Anna Asgard (ansattes representant)

Ann-Kristin Ytreberg møter i styret som daglig leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Styreleder

Styreleder for Stiftelsen Miljøfyrtårn er Are Tomasgard fra LO.