Strategiske mål for 2014–2016

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003. På ti år har Miljøfyrtårn blitt Norges mest brukte sertifiseringsordning for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Dette er våre strategiske mål for 2014–2016. 


Visjon:

Arbeidstakere i Norge jobber i miljøsertifiserte virksomheter


Forretningsidé:

Miljøfyrtårn tilbyr relevant, konkret og lønnsom miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter å vise miljøansvar i praksis. Sertifikat utstedes til private og offentlige virksomheter, samt store og små organisasjoner på virksomhetsnivå.


Kundeløfte:

Vi tilbyr virksomheter et effektivt verktøy for å drive miljøledelse og ta miljøansvar i praksis.


Hovedmål for 2014–2016:

Miljøfyrtårn skal ha sterk vekst med tilfredse kunder.


Delmål for 2014–2016:

1Miljøfyrtårn skal oppnå 10.000 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter, hvorav 6.000 private og 4.000 offentlige. 300.000 ansatte skal jobbe i miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter.
2 Miljøfyrtårn skal oppnå en kundetilfredshet på 75 %. Kundelojaliteten skal være høy, med frafall på maks 5 % per år.
3 
Medlemmene skal årlig dokumentere forbedring av miljøprestasjoner, både på indre og ytre miljø.

4 Miljøfyrtårn skal ha relevante, tilpassede kriterier og produkter for ulike markedssegment.
5 Miljøfyrtårn er en attraktiv arbeidsplass med effektiv og miljøvennlig drift, og høy medarbeidertilfredshet.


Vedtatt på styremøte 17. desember 2013