Om stiftelsen

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 


Stifterne 

Hovedorganisasjonen VIRKE
NHO
LO
Bedriftsforbundet 
KS 
Innovasjon Norge 
Buskerud fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 

Kommunene 
BergenDrammenHaramKristiansandLarvikOslo
Ringsaker, StavangerTromsøTrondheim og Ålesund.

 

Se oversikt over hvem som sitter i stiftelsens styre
Stiftelsens vedtekter kan du lese her.

 

Vår historie

Stiftelsen ble etablert i 2003, og har sitt utspring som prosjekt i Kristiansand kommune. Det første Miljøfyrtårn-diplomet ble delt ut i 1997 til Hansen&Justnæs, som fortsatt er sertifisert Miljøfyrtårn med sertifikat nr 1. 

Miljøfyrtårn har sitt utspring i Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn, som var initiert og støttet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Prosjektet var en konkret oppfølging av Rio-konferansen i 1992 og Oslo-konferansen om bærekraftig produksjon og forbruk i 1995.

Miljøfyrtårn fikk sin spede begynnelse i 1996, da Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private bedrifter i ulike bransjer. I Kristiansand var og er Miljøfyrtårn en felles satsing fra miljøvernseksjonen og næringsseksjonen, der kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

I 1997 startet Kristiansand kommune å markedsføre Miljøfyrtårn på landsbasis, og spredte etterhvert prosjektet til en rekke kommuner over hele landet.

I 1999 gav SFT 332.000 kroner i driftstilskudd til Miljøfyrtårn. Dette muliggjorde en videre nasjonal satsing. 

Våren 1999 utarbeidet en arbeidsgruppe sammensatt av SFT, GRIP, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kristiansand kommune et forslag til hvordan Miljøfyrtårn kunne utvikles til et nasjonalt program. I september 1999 ga Miljøverndepartementet sin støtte til programmet, og Miljøfyrtårn ble lagt inn i forslag til statsbudsjett. Statsbudsjettet for år 2000 ble vedtatt med Miljøfyrtårn "ombord".

Miljøfyrtårn-programmet ble etablert som et nasjonalt program med støtte fra Miljøverndepartementet, i første omgang som et 3-årig prosjekt. 23. februar 2000 ble det opprettet en nasjonal styringsgruppe bestående av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), GRIP og Kristiansand kommune. Siden trådte Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Bedriftsforbundet inn i styringsgruppen. Den nasjonale styringsgruppen ledet den faglige og strategiske utviklingen av programmet, mens Miljøfyrtårn administrativt og juridisk var en del av Kristiansand kommune. Direktør i GRIP, Eva Britt Isager, var leder i den nasjonale styringsgruppen.

24. mai 2000 ble Miljøfyrtårn-programmet offisielt åpnet i Bodø av statssekretær i Miljøverndepartementet Stein Lier-Hansen.

Miljøfyrtårn-programmet har høstet stor anerkjennelse. I 2001 ble Miljøfyrtårn tildelt Hederspris på Synergi 21-konferansen i Stavanger. I 2000 vant Miljøfyrtårn hedersprisen som årets markedsfører i Vest-Agder, samt en internasjonal pris som ”Best social innovation” fra det britiske Institute for Social Invention i London.

I 2001 og 2002 ble det tatt initiativ til, og etablert formelt samarbeid med blant annet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Det Norske Veritas (DNV). I 2002/2003 ble det etablert samarbeid med de øvrige akkrediterte sertifiserings-selskapene gjennom Forum for Miljøsertifisering og Miljømerking (FMM). Gjennom FMM samarbeider Miljøfyrtårn-programmet i tillegg med Stiftelsen Miljømerking i Norge (Svanemerket) og Debio (Ø-merke for økologisk mat). I 2002 ble det inngått en samarbeidsavtale med Grønn Hverdag, og i 2003 en samarbeidsavtale med Materialretur AS.

Miljøfyrtårn-programmet ble høsten 2002 evaluert av Miljøverndepartementet. Resultatet ble videreføring av programmet ved hjelp av tilskudd over statsbudsjettet. Fra 1. januar 2003 var ikke Miljøfyrtårn lenger et prosjekt, men en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi er sertifisert etter ISO 9001 - se vårt sertifikat.

Vi er også sertifisert som Miljøfyrtårn - se vårt sertifikat.