Innkjøp og miljømerking

Stiftelsen Miljøfyrtårn arbeider systematisk med miljørelaterte spørsmål på mange områder. På disse sidene har vi samlet relevante artikler, veiledninger og informasjon på noen av de mest sentrale feltene. Vi fremhever også organisasjoner som arbeider med disse temaene.

 

Innkjøpsveileder fra DIFI

 

Artikler

 

Miljømerker og andre merkeordninger


Generelle oversikter


Organisasjoner